Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Drift-/hyresbidrag

Drift-/hyresbidrag för kultur

Syftet med bidraget är att den ideella föreningen/organisationen som har egen anläggning/lokal ges trygghet att bedriva verksamhet. Bidrag utgår inte till förening i kommunalt subventionerad anläggning.

Sista ansökningsdag är 31/10 året innan det år bidraget söks för!

 

Villkor för beviljande av drift och hyresbidrag

 • Anläggningen ska finnas i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.
 • Anläggningen ska utnyttjas av medlemmar i Hofors kommun.
 • Föreningen är öppen för allmänheten.
 • Verksamhetens inriktning ska överensstämma med vad som gäller för kommunalt bidrag och ha kulturella program i verksamheten.
 • Planerar föreningen att köpa/hyra anläggning, ska godkännande av bidrag hämtas innan köp/hyra.
 • Föreningen kan tilldelas redovisningsskyldighet efter beviljat bidrag.
 • Bidragets storlek prövas från fall till fall.
 • Medel till mindre investeringar kan sökas från driftsbidraget.
 • Bidragsgrundande kostnader för av föreningen ägd fastighet/ anläggning omfattar underhåll, räntor, försäkringar, skatt, arrende, värme, vatten, sotning, sophämtning, snöröjning och vaktmästeri.
 • Bidragsgrundande kostnader för hyrd lokal eller anläggning omfattar vad som normalt ingår i grundhyra samt värme, el och städning.
 • Ansökan ska lämnas in senast 31 oktober året innan det år bidraget söks för.
 • Med ansökan följer verksamhets- och kassaberättelse samt budget.
 • I ansökan beskrivs föreningens framtidsplaner.

Mer information

Ansökan ska lämnas in senast 31 oktober året innan det år bidraget söks för.

Kontaktinformation

Ritva Snellman
073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan.doc
(167.5 kB)
Ansökan.pdf
(275.6 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296