Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag för kultur

Syftet med bidraget är att stimulera organisationerna till ökad lokal aktivitet bland barn och ungdom.

Sista ansökningsdag 30/6 för våren, 31/12 för hösten!

Villkor för beviljande av aktivitetsbidrag

  • I ansökan ska föreningen ange antalet deltagare och ålder på de som deltar i sammankomster.
  • Skicka ansökan senast den 30 juni för vårens aktivitetstillfällen. Skicka ansökans senast 31 december för höstens tillfällen. Tillsammans med ansökan skickas kopia på närvarokort.
  • Är föreningen statsbidragsberättigad, ska ansökan lämnas senast en månad efter det att man fått statsbidraget.
  • Tillsammans med ansökan skickas kopia på närvarokort och kopia på kontoutdrag med beviljat statsbidrag.
  • Aktivitetsbidrag utgår inte till studiecirkel- eller kulturgrupps-verksamhet.
  • Kulturutskottet har möjlighet att inom ramen för befintliga anslag prioritera vissa åldersgrupper vad gäller bidragets storlek per deltagare och sammankomst.

 

Mer information

Skicka ansökan senast den 30 juni för vårens aktivitetstillfällen. Skicka ansökans senast 31 december för höstens tillfällen.

Tillsammans med ansökan skickas kopia på närvarokort.

Kontaktinformation

Ritva Snellman
073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan.pdf
(100.9 kB)
Närvarokort.xls
(2.2 MB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296