Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Investeringsbidrag

Investeringsbidrag för fritid/idrott

Ändamål

Stöd till ideella organisationer som avser att göra investeringar på egna anläggningar.

Villkor

Anläggningen skall vara belägen i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.

Anläggningen skall utnyttjas av medlemmar i Hofors kommun.

Verksamhetens inriktning skall vara förenliga med de principer som gäller för kommunala bidrag.

För att erhålla bidrag skall godkännade inhämtas från Hofors kommun före anskaffande.

Hofors kommun kan ålägga föreningen redovisningsskyldighet efter beviljat bidrag.

Ansökan

För att ansökan ska kunna behandlas i nästa års budget skall den ha inkommit senast den 30 april till Kommunkontoret. Eftersom investeringar ofta kräver flera års framförhållning bör ansökan göras så tidigt som möjligt, för att komma med i den kommunala ekonomiska långtidsplanen.

Bilagor till ansökan:

  • Plan för investeringarna
  • Investerings- och finansieringskalkyl

Mer information

För att ansökan ska kunna behandlas i nästa års budget skall den ha inkommit senast den 30 april till Kommunkontoret.

Kontaktinformation

Sarah Winges

070-086 00 22 sarah.winges@hofors.se

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan.pdf
(37.7 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296