Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Drift-/hyresbidrag

Drift-/hyresbidrag för fritid/idrott

Ändamål

Stöd till ideella organisationer med egna anläggningar/lokaler för att bedriva sin verksamhet.

Bidrag utgår ej till lokaler i kommunalt subventionerade anläggningar.

Villkor

  • Anläggningen ska vara belägen i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.
  • Anläggningen ska utnyttjas av medlemmar i Hofors kommun.
  • Verksamhetens inriktning ska vara förenliga med de principer som gäller för kommunala bidrag.
  • För att få bidrag ska godkännande inhämtas före anskaffande.
  • Föreningen kan åläggas redovisningsskyldighet efter beviljat bidrag.

Bidrag

Bidragets storlek prövas från fall till fall och inom ramen för av Kommun-fullmäktige anvisade medel.

Medel till mindre investeringar kan sökas från driftsbidraget.

Bidragsgrundande kostnader för föreningsägd fastighet/anläggning omfattar underhåll, räntor, försäkringar, skatt, arrende, värme, vatten, sotning, sophämtning, snöröjning och vaktmästeri.

Bidragsgrundande kostnader för förhyrd lokal eller anläggning omfattar vad som normalt ingår i grundhyra samt värme, el, städning.

Mer information

Ansökan ska lämnas in till Kommunkontoret senast 31 oktober året innan bidraget söks för.

Bilagor till ansökan:
- Verksamhets- och kassaberättelse
- Budget

Kontaktinformation

Sarah Winges

070-086 00 22 sarah.winges@hofors.se

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan.doc
(167.5 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296