Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Överförmyndare

Tillsammans med Sandviken och Ockelbo

Hofors kommun ingår sedan 2015-01-01 i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Sandvikens och Ockelbos kommun. Hofors kommuns representanter i nämnden är:

Ledamot

Hans Hellström (S)

Ersättare

Sören Bergqvist (V)

Nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning för överförmyndarverksamheten.

Kontoret är placerat i Sandvikens kommun.

Kontaktinformation

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland
Sandvikens kommun
811 80 Sandviken
026-24 00 00

Bemanning i Hofors
Besökstider för gode man och förvaltare, efter tidsbokning.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296