Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Kansli

Diarieföring, statistik, arkiv, barnomsorgskö mm

Inom kanslifunktionen arbetar vi bl a med

  • Diarieföring, posthantering, sekreterarfunktioner och allmänt kontorsstöd till styrelser, nämnder och råd
  • Statistik
  • Arkiv
  • Barnomsorgskö
  • Finsk förvaltning/nationella minoriteter

Kontaktinformation

Linda Höglin, funktionsledare/ kommunsekreterare (tjl)
Fredrik Segersteén (vik)
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
070-086 00 47
fredrik.segersteen@hofors.se

Mikael Ingvarsson, sekreterare
Barn- och utbildningsnämnden
0290-77 14 20
mikael.ingvarsson@hofors.se

Ulrika Tysk, sekreterare Socialnämnden
070-086 01 81
ulrika.tysk@hofors.se

Ulla Sahlström, arkivarie
0290-77 14 41
070-414 12 52
ulla.sahlstrom@hofors.se

Christina Österbacka, kö-/och placeringsassistent förskola/skola
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Jenny Hammar, samordnare
Finskt förvaltningsområde
0290-77 14 50
070-167 08 70
jenny.hammar@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296