Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Bygga & Miljö

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Viktig information

Fr.o.m 1 april 2016 samverkar bygg- och miljöverksamheterna i Hofors, Ockelbo och Sandviken i en ny förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS). Den nya förvaltningen har sitt säte i Sandviken. När du går in på VGS hemsida omdirigeras du till Sandvikens kommuns hemsida där information som även gäller Hofors kommun finns.

Den nya förvaltningen arbetar med bl.a bygglov, tillsyn (Plan- och bygglagen), detaljplanering, bostadsanpassningsbidrag, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, livsmedelstillstånd, tillsyn enligt Miljöbalken, lokala trafikföreskrifter, energirådgivning, kart- och mättjänster.

AVFALL OCH ÅTERVINNING

I Hofors kommun tar Gästrike Återvinnare hand om vårt hushållsavfall. De ansvarar för hämtning av hushållssopor, slam och latrin.

Alla hushåll i kommunen kan lämna farligt avfall, sorterat grov- och trädgårdsavfall på återvinningscentralerna.

Återvinning och återanvändning

Hushållsavfall är de sopor som normalt uppstår i ett hushåll. Det mesta går att återvinna. Avfallshanteringen bygger på återanvändning, sortering, återvinning och förbränning, som ger energi. När du återvinner avfall minskar du påverkan på miljön och sparar på naturens resurser.

Vill du veta mer?
På Gästrike Återvinnares webbplats finns mycket att läsa om kompost, sopsortering, slamtömning, farligt avfall, grovsopor, avfallsplan, renhållningsordning.

Gästrike Återvinnare
Box 722
801 28 Gävle
Telefon 020–63 00 63
E-post info@gastrikeatervinnare.se
Hemsida: Gästrike Återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SOTNNG HOFORS OCH SANDVIKEN

Hofors kommun har upphandlat följande för sotning och brandskyddskontroll:

Skorstensfejarna Sandviken-Hofors AB
Telefon: 026-27 15 00
E-post: info@sandvikenfejarna.se
Hemsida: Skorstensfejarna Sandviken-Hoforslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

http://sandviken.se/byggabomiljo

Kontaktinformation

Besöksadress

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Högbovägen 45
811 32 Sandviken

026-24 00 00
vgs@sandviken.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296