Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Dalgränsbussen

"Öppen skolskjuts" under terminstid

Den s k Dalgränsbussen är en öppen skolskjuts där resenärerna åker gratis. (Detta gäller även andra resande än skolelever.)

Bussen går fr o m den 18 augusti 2016 och alla skoldagar. Ordinarie hållplatser gäller.

Linjesträckning

Dalgränsen - Bodås - Hästbo - Prästhyttan - Torsåker - Wall - Petreskolan

Turlista

Morgonturen
Dalgränsen

Bodås

Torsåker

Hofors, Petre

06:50

07:00

07:15

07:40 (ca)


EftermiddagsturenHofors, Petre

Torsåker

Dalgränsen

15:15

15:30

15:50 (ca)


Morgonturen
- Avstigande endast på hållplats Torsåker.
- Efter Torsåker: påstigande på hållplatserna Wall, Spruthuset, Theas, Gamla Tjernells väg och Åstjärn.

Eftermiddagsturen
- I Hofors: påstigande på hållplatserna Petreskolan och Böle.
- I Torsåker: påstigande endast på hållplats Torsåker.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296