Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Val av skola, växelvis boende, tillfälligt funktionshinder

Val av annan skola

Val av annan skola i Hofors kommun
Elev som väljer annan skola än den kommunen anvisar är normalt inte berättigad till skolskjuts.

Undantag görs om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola och kostnaden för kommunen inte blir högre för att resa till den valda skolan.

Val av skola i annan kommun
Undantaget ovan gäller även om eleven valt en kommunal skola i annan kommun. Den skolskjuts som Hofors kommun beviljar för elev som valt skola i annan kommun är bussbiljett till resor med linjetrafik.

Växelvis boende

Skolskjuts kan beviljas elev vars vårdnadshavare bor på skilda adresser men har gemensam vårdnad om barnet och växelvis boende.

Med växelvis boende menas att eleven vistas lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. Båda adresserna ska tillhöra Hofors kommun. Elevens ska gå på den av kommunen anvisade skolan.

Skriftlig ansökan, undertecknad av båda vårdnadshavarna, lämnas till kommunen. Kommunen fattar beslut om rätten till skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadressen läsårsvis.

Skjutsen planeras in i ordinarie beställningstrafik eller i linjetrafiken i form av bussbiljett. Den transport som erbjuds är skjuts med adressbyte i jämn och ojämn vecka.

Tillfällig funktionsnedsättning

Kortvarig fysisk funktionsnedsättning på grund av skada innebär ej generell rätt till skolskjuts. Skolskjuts vid tillfälliga funktionsnedsättningar handläggs av försäkringsbolag, antingen kommunens eller elevens eget.

Om skadan uppstår under skoltid eller till/från skolan täcker kommunens olycksfallsförsäkring skjutskostnaden.

  • Vårdnadshavaren ska anmäla skadan till kommunens försäkringsbolag.
  • Det är vårdnadshavaren i samråd med kommunens försäkringsbolag som beställer och organiserar skolskjutsen.

Kontaktinformation

Carin Haglund, skolskjutssamordnare grundskola/grundsärskola
070-086 01 78
carin.haglund@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan om skolskjuts växelvis boende.doc
(52 kB)
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Försäkringsbesked Olycksfall 2018.pdf
(205.1 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296