Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Lillåskolan

Värnaskolan

Välkommen till Värnaskolan!

Värnaskolan är en F-6 skola med ca 180 elever. Vårt fritidshem är uppdelat på tre avdelningar med egna lokaler. På varje avdelning finns ca 30-35 barn. Skolan har även en förberedelseklass för nyanlända samt en särskild undervisningsgrupp.

På skolområdet finns Värnahallen, där inomhusdrotten bedrivs. Skolan har även en stimulerande utemiljö med stora lekytor. I anslutning till skolan finns Skolskogen med uteklassrum, grillplatser, kojor och härlig natur. 

Värdegrund

Skolan upplevs som trygg och vårt värdegrundsarbete har gett goda effekter. Vi arbetar efter våra ledstjärnor, TRYGGHET, TRIVSEL OCH RESPEKT. Vi har organiserade rastaktiviteter och fritidspedagoger förstärker värdegrundsarbetet i klasserna.

Vi har ett mycket väl fungerande elevhälsoarbete, där elevhälsans personal ingår.

Helhetsynen på eleverna är viktig och all personal på skolan arbetar för att eleverna ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Målet är att alla elever når de mål som läroplanen anger.

Mer information

Besöksadress
Värnavägen 5

Postadress
Hofors kommun
Värnaskolan
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Camilla Sundkvist,
rektor
0290-77 16 02
070-086 00 21
camilla.sundkvist@hofors.se

Jenny Tonlycke Palmqvist, skoladministratör/exp
070-086 02 47
jenny.tonlycke.palmqvist@hofors.se

Övriga telefonnummer
Kök:
070-086 01 14
Skolsköterska: 070-289 92 05
Vaktm: 070-289 92 18
Fritidshem 1906:
070-414 12 84, 0290- 77 16 05
Fritidshem 1913 (uppe):
070-414 13 24, 0290-77 16 01
Fritidshem 1913 (nere):
070-086 01 92

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296