Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Grundskola & förskoleklass

Välkommen till Hofors grundskola!

Förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform som erbjuds 6-åringar. (Fr o m höstterminen 2018 blir förskoleklass en obligatorisk skolform.) Verksamheten bedrivs vid grundskolorna och präglas av integration med eleverna i grundskolans tidiga årskurser. Förskoleklass erbjuds fyra timmar per dag med lunch samt skolskjuts för skolskjutsberättigade elever enligt Hofors kommuns skolskjutsregler.

Grundskola

Grundskolans undervisning i årskurs 1 - 9 är obligatorisk. Arbetet med läs- och skrivförmåga samt matematik prioriteras liksom behov av särskilt stöd.

Skolorna ska genomföra nationella diagnoser och prov. Betyg sätts i åk 6 - 9. För att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram måste eleven efter åk 9 ha godkända betyg i svenska (alt. svenska som andraspråk), engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, dvs totalt åtta. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i ytterligare nio ämnen, dvs totalt tolv.

Kontaktinformation

Lillåskolan
(Förskoleklass-åk 6)
070-414 12 63 (exp)
070-453 17 10 (rektor)

Värnaskolan
(Förskoleklass-åk 6)
070-086 02 47 (exp)
070-086 00 21(rektor)

Solbergaskolan
(Förskoleklass-åk 6)
070-414 12 63 (exp)
070-414 12 74 (rektor)

Petreskolan
(Förskoleklass-åk 6)

070-167 80 60 (exp)
070-167 08 57 (rektor)

Petreskolan (åk 7-9)
070-167 08 48 (exp)
070-414 12 80 (rektor)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296