Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Fritidshem - Fritidshemsverksamhet i Hofors Kommun

Fritidshem

Välkommen till fritidshemsverksamheten i Hofors kommun!

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheten vänder sig till barn mellan 6 och 12 år. Barn har rätt till plats i fritidshem före och efter skoltid när vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar. Det finns möjlighet att under skollov ha en tillfällig placering på fritidshem om behov finns.

Fritidshem i kommunen

Fritidshem finns på Värnaskolan, Lillåskolan, Petreskolan F-6 och Solbergaskolan.

Skollagens kapitel 14

3 § Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Staten ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i specialskola och sameskola.

4 § Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats.

5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov pga familjens situation i övrigt.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296