Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Robertsholms förskola

Robertsholm

Välkommen till Robertsholms förskola!

Robertsholms förskola har fyra avdelningar med totalt ca 60 barn.

Robertsholms förskola ligger 3 km från Hofors centrum och att det finns bra pendlingsmöjligheter med buss och tåg. Inom norra förskolan har vi privilegiet att få vår mat lagad på plats av våra duktiga kockar.

Organisatoriskt är Robertsholms förskola en förskola med fyra avdelningar, vilket innebär att vi arbetar med delvis åldersblandade barngrupper. Avdelningarna på förskolan heter Smältarbo, Ugglebo, Björnbo och Trollebo. Pedagogerna på förskolan hittar flertalet tillfällen i verksamhetens vardag där barnen får ta del av förskolans olika miljöer och ges möjlighet till möten och samspel oavsett på vilken avdelning de går.

Norra förskolan

Verksamheten inom norra förskolan bygger på förskolans läroplan, Lpfö-98 (rev—10). Norra är miljöcertifierad inom HSR som miljöförskola, vilket i korthet innebär att vi medvetet arbetar med hållbar utveckling och miljöfrågor

Vi har goda möjligheter att erbjuda barnen lek och aktiviteter både i planerad miljö som i naturmiljö. Barnen vistas mycket utomhus, såväl på vår utegård och i vår inhägnande lill-skog. De yngre barnen sover ute i vagnar året runt.

Norra förskolan bedriver föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldrarna deltar i verksamheten under hela inskolningsperioden. Något som vi anser ger vårdnadshavarna en god insyn i vår verksamhet samt att det under inskolningstiden byggs upp en god relation mellan såväl barn och pedagoger som mellan vårdnadshavare/pedagog. Norra förskolan har ibland lärarstuderande på plats då några av pedagogerna är utbildade handledare. Något som berikar vår verksamhet och håller oss uppdaterade.

Norra förskolan har tillsammans arbetat fram en gemensam barnsyn:

  • Väljer att stärka det positiva hos varje barn
  • Vi väljer att se barnen som nyfikna och kompetenta
  • ​Lärande sker genom samspel i en tillåtande och utmanande miljö

Vid behov har vi på förskolan möjlighet att kontakta elevhälsans resursteam som bland annat består av psykolog, specialpedagog och talpedagog.

Mer information

Besöksadress
Bruksvägen 106

Postadress
Hofors kommun
Robertsholms förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Lotta Nordström, förskolechef
073-981 93 14
ann-charlotte.nordstrom@hofors.se
Besöksadress: Förskolekontoret Rönningsgatan 22

Ann-Sofie Jakobsson, Assistent/exp
0290-77 15 36
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se
Besöksadress: Förskolekontoret Rönningsgatan 22

Övriga telefonnummer
Smältarbo: 0290-77 15 75
Ugglebo: 0290-77 15 71
Björnbo: 0290-77 15 73
Trollebo: 0290-77 15 72

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Likabehandlingsplan 2017-2018 Norra Förskolan.pdf
(771.4 kB)
Arbetsplan 2017-2018 Norra förskolan.pdf
(307.7 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296