Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Persfallets förskola

Persfallet

Välkommen till Persfallets förskola!

På Persfallets förskola finns plats för ca 90 barn. Förskolan satsar mycket på miljöarbete och har fått Stiftelsen Håll Sverige Rents miljöcertifikat Grönflagg.

Persfallets förskola ingår i Norra förskoleområdet

Förskolan är uppdelad i två olika byggnader, den ena är en klassisk förskolebyggnad, medan den andra finns belägen i ett närliggande lägenhetshus. Organisatoriskt är Persfallet en förskola med sex avdelningar, fördelat på tre avdelningar i vardera byggnad. Detta ger att förskolan till viss del har blandade åldrar i barngrupperna. Förskolan har delat upp de yngre barnen i det klassiska förskolehuset, på de tre avdelningarna Gläntan, Gullvivan och Zwampen. De äldre barnen håller till i lägenhetshuset där avdelningarna Stjärnfallet, Solen och Månen ligger. Inom Norra förskolan har vi privilegiet att få vår mat lagad på plats av våra egna kockar.

Norra förskolan bedriver föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldrarna deltar i verksamheten under hela inskolningsperioden. Något som vi anser ger vårdnadshavarna en god insyn i vår verksamhet samt att det under inskolningstiden byggs upp en god relation mellan såväl barn och pedagoger som mellan vårdnadshavare/pedagog. Norra förskolan har ibland lärarstuderande på plats då några av pedagogerna är utbildade handledare. Något som berikar vår verksamhet och håller oss uppdaterade.

Vi har goda möjligheter att erbjuda barnen lek och aktiviteter både i planerad miljö som i naturmiljö. Just nu satstar vi extra på vår utomhusmiljö.

Verksamheten inom Norra förskolan bygger på förskolans läroplan, Lpfö-98 (rev—10). Utöver detta förskolan miljöcertifierad inom HSR som miljöförskola, vilket i korthet innebär att vi medvetet arbetar med hållbar utveckling och miljöfrågor.

Norra förskolan har tillsammans arbetat fram en gemensam barnsyn:

  • Väljer att stärka det positiva hos varje barn
  • Vi väljer att se barnen som nyfikna och kompeten
  • Lärande sker genom samspel i en tillåtande och utmanande miljö

Vid behov har vi på förskolan möjlighet att kontakta elevhälsans resursteam som bland annat består av psykolog, specialpedagog och talpedagog.

Mer information

Besöksadresser
Persfallsvägen 7 (Gläntan, Gullvivan, Zwampen)
Granvägen 12 (Solen, Månen och Stjärnfallet)

Postadress
Hofors kommun
Persfallets förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Lotta Nordström, förskolechef
073-981 93 14
ann-charlotte.nordstrom@hofors.se
Besöksadress: Förskolekontoret Rönningsgatan 22

Ann-Sofie Jakobsson, Assistent/exp
0290-77 15 36
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se
Besöksadress: Förskolekontoret Rönningsgatan 22

Övriga telefonnummer
Gläntan: 0290-77 17 51
Gullvivan: 0290-77 15 56
Zwampen: 0290-77 15 59
Månen: 0290-77 15 93
Solen: 0290-77 15 92
Stjärnfallet: 0290-77 15 10

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Arbetsplan 2017-2018 Norra förskolan.pdf
(307.7 kB)
Likabehandlingsplan 2017-2018 Norra Förskolan.pdf
(771.4 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296